Reklamačný poriadok TopRealSK

Reklamačný poriadok Spoločnosťi TopRealSK s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 117192/B , oddiel s.r.o, IČO: 50 704 265, DIČ: 2120430169, sídlo: Drevárska 23, Pezinok 90201, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Peter Kostka, (konateľ) Richard Tomkuliak a (spoločník a zodpovedná osoba) Judr. Natália Joklová – (ďalej tiež len „spoločnosť“)

Reklamačný poriadok je platný a záväzný aj pre všetkých partnerov spoločnosti TopRealSK.

Reklamačný postup:

•   Spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku na služby poskytované ktorýmkoľvek z maklérov alebo alebo partnerov pracujúcich pod značkou TopRealSK podať reklamáciu a to písomnou formou na hore uvedenú adresu sídla spoločnosti TopRealSK. Reklamáciu je možné podať aj písomne emailom na info@toprealsk.sk, doručenie reklamácie však musí byť z danej adresy aj písomne potvrdené ako prijaté.

•   Spoločnosť má povinnosť každý jeden reklamačný podnet preskúmať a urobiť o ňom interný záznam

•   Reklamačný protokol je voľne stiahnuteľný na web stránke (www.toprealsk.sk) V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou, avšak reklamácia musí obsahovať všetky požadované body protokolu a to najmä:

 •  V Spoločnosti preveria situáciu a vybavia reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, avšak najneskôr do 14 kalendárnych dní. V prípade dodatočných otázok budú Spoločnosť kontaktovať spotrebiteľa za účelom zistenia presných detailov dôvodov reklamácie.

·       Odpoveď spotrebiteľovi bude poslaná písomnou formou na emailovú adresu určenú spotrebiteľom či už mailovo alebo písomne listom na adresu spotrebiteľa.

•   V prípade uznania chyby zo strany Spoločnosti, bude spotrebiteľ písomne informovaný a Spoločnosť zašle spotrebiteľovi návrh riešenia konkrétnej situácie. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za  služby Spoločnosťou sprostredkované aj ktorýmkoľvek z partnerov, (maklérov).

•   Všetky podklady, osobné údaje a (podobne) doručené Spoločnosti TopRealSK podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680, a zákonom č. 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov.

Reklamačný protokol spoločnosti TopRealSK na stiahnutie

KONTAKT: info@toprealsk.sk
TEL. KONTAKT: 0919 900 999

• platnosť od 2.2.2017 aktualizovaný 25.5.2018 TopRealSK s.r.o.