TopRealSK – Exkluzívne ponúkame na predaj Rezidencia Karpatia

Na vyžiadanie

Popis nehnuteľnosti

V blízkosti hlavného mesta Bratislavy je situovaný pozemok a budova zo 70 -tych rokov 20. storočia v nádhernom prírodnom prostredí s výborným napojením osobnej a verejnej mestskej dopravy.

Pozemok s výbornými proporciami a existujúcou nehnuteľnosťou je vhodný po modernizácii a dostavbe kapacít pre účely polyfunkčného objektu, kombináciu služieb pre seniorov a obyvateľov Limbachu.

Štvorpodlažný čiastočne podpivničený komplex objektov osadených terasovite na južnom svahu.
V podzemnom podlaží sa nachádza Co kryt s rozlohou 969.74 m2, objekt je doplnený príslušenstvom: parkoviskom, dvoma garážami.
Stavba sa klasifikuje ako nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia, ako budovy odborných liečebných ústavov a kúpeľných zariadení s predpokladanou životnosťou do 150 rokov.
Celková výmera pozemku je 21.164 m2.
Celková zastavaná plocha je 3.159,66 m2.
V roku 2009 boli vykonané rekonštrukčné práce (obklady stien, podlahy, podhľady, presklené priečky, fitnes, a iné)
Vzhľadom k existujúcemu stavu budovy a potenciálu rozvoja bola realizovaná aj neanonymná architektonická súťaž, v ktorej boli oslovené 4 architektonické kancelárie s referenciami v sociálnej i zdravotnej oblasti.
Predmetom návrhov bola modernizácia a rekonštrukcia bývalého sanatória na polyfunkčnú zdravotno-sociálnu rezidenciu

1. Podzemné podlažie :tvorí Co kryt

2. Nadzemné podlažie – prízemie, zastavaná plocha 1.830,66 m2 sa rozdeľuje na dve časti:

Prvá časť: vstup, recepcia, hala, spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchyňa, lekáreň, fitnes centrum, rehabilitačné zariadenia, kozmetický salón, kancelária a bytový priestor pre personál, schodisko a výťah.

Druhá časť: začatá rekonštrukcia za účelom rozšírenia procedúr balneoterapie (vírivky, sauny, bazén, ambulancia lekárov).

3. Nadzemné podlažie – Zastavaná plocha 648 m2 Nachádzajú sa tu: ambulancie lekárov, vyšetrovne Lôžková, ubytovacia časť

4. Nadzemné podlažie – Zastavaná plocha 681 m2, je výlučne lôžkovou a ubytovacou časťou

Vykurovanie – zabezpečené vlastnou novou plynovou kotolňou vrátane samostatnej plynovej prípojky, v objekte je rozvod svetelnej a motorickej elektroinštalácie s automatickými ističmi. Areál je zásobovaný samostatnou prípojkou vody z verejnej siete, v objekte sa nachádza kanalizácia. Objekt má riešený aj rozvod požiarnej vody.

Bližšie info v RK

 

Zdieľať túto ponuku nehnuteľnosti

Zdielať